تحقیق کامل در مورد خودرو 150 صفحه

این محصول پایان نامه بسیار کاملی در مورد خودرو می باشد

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 150

حجم فایل: 11.169 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

این محصول پایان نامه بسیار کاملی در مورد خودرو می باشد.

این محصول میتواند به عنوان پروژه پایانی در رشته های مرتبط در مقطع کارشناسی و فوق دیپلم ارائه شود.

بخش های مختلف به تفسیر و با شکل تشریح شده است و پروژه کاملی ارئه شده است، کافی است فونت سیستم را تنظیم نموده و در صورت جابه جایی فهرست تان را بازبینی نمایید و پروژه تان را آماده کنید!

این محصول مناسب برای دانشجویان رشته خودرو، مهندسی مکانیک، طراحی صنعتی و …. می باشد
فهرست منابع کامل این پایان نامه در زیر آمده است تا با مطالعه و بررسی آن از خریدتان اطمینان حاصل نمایید

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: مراحل ساخت، تصاویر و اندازه شاسی موتور پراید

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2- مكانیزم شاسی موتور………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2-1- نبشی……………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2-2- چرخ………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-3- موتور………………………………………………………………………………………………………………………3

1-3- تاریخچه شركت كیا………………………………………………………………………………………………………………….3

1-4- اتومبیل‌های شركت کیا موتور………………………………………………………………………………………………………….4

1-5- شركت هیوندای موتور………………………………………………………………………………………………………………..4

فصل دوم: موتور

2-1- موتور…………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-2- تشریح كلی……………………………………………………………………………………………………………………….17

2-3- انواع موتور……………………………………………………………………………………………………………………..17

2-3-1- موتورهای احتراق داخلی (درون سوز)……………………………………………………………………………………………..17

2-3-2- موتورهای احتراق خارجی (برون سوز)……………………………………………………………………………………………..18

2-4- موتورهای احتراق داخل……………………………………………………………………………………………………………..18

2-4-1- موتورهای احتراق داخلی اشتعالی………………………………………………………………………………………………..18

2-4-2- موتورهای انفجاری……………………………………………………………………………………………………………18

2-5- تقسیم بندی موتورها از لحاظ سیکل کاری……………………………………………………………………………………………….18

2-6- اصول كار موتورهای چهار زمانه………………………………………………………………………………………………………18

2-6-1- زمان اول: مكش………………………………………………………………………………………………………………19

2-6-2- زمان دوم: تراكم…………………………………………………………………………………………………………….19

2-6-3- زمان سوم: احتراق……………………………………………………………………………………………………………19

2-6-4- زمان چهارم: تخلیه…………………………………………………………………………………………………………..20

2-7- اصول كاركرد موتورهای دو زمانه……………………………………………………………………………………………………..20

2-7-1- مکش سوخت…………………………………………………………………………………………………………………..20

2-7-2- کورس تراکم…………………………………………………………………………………………………………………21

2-8- پیستون موتور…………………………………………………………………………………………………………………….21

2-9- تجزیه و تحلیل نیروهای وارد به پیستون در چهار زمان عملیات ترمودینامیكی………………………………………………………………….22

2-9-1- در زمان مكش………………………………………………………………………………………………………………..22

2-9-2- در زمان تراكم………………………………………………………………………………………………………………22

2-9-3- زمان قدرت………………………………………………………………………………………………………………….22

2-9-4- در زمان تخلیه………………………………………………………………………………………………………………23

2-10- خلاصی پیستون…………………………………………………………………………………………………………………….23

2-11- کنترل انبساط پیستون……………………………………………………………………………………………………………..23

2-12- ایجاد شكاف در دامنه پیستون……………………………………………………………………………………………………….24

2-13- پیستون های مجهز به محافظ فولادی……………………………………………………………………………………………………25

2-14- رینگ پیستون………………………………………………………………………………………………………………………………25

2-14-1- وظایف رینگ پیستون………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-14-2- انواع رینگ پیستون………………………………………………………………………………………………………….26 2-14-2-1- رینگ های تراکم (كمپرس)……………………………………………………………………………………………………….26 2-14-2-2- رینگ های تراکم پایینی (كمپرس)…………………………………………………………………………………………………27 2-14-2-3- رینگ روغنی………………………………………………………………………………………………………………….27

2-15- سیلندر موتور……………………………………………………………………………………………………………………28

2-15-1- وظایف سیلندر……………………………………………………………………………………………………………….28

2-15-2- دلایل سایش سیلندر……………………………………………………………………………………………………………28

2-15-3- نیروهای موثر در سیلندر………………………………………………………………………………………………………29

2-15-4- مشخصات سیلندر……………………………………………………………………………………………………………..29

2-15-5- معایبی که در سیلندر به وجود می آید……………………………………………………………………………………………29

2-15-5-1- خط برداشتن………………………………………………………………………………………………………………29

2-15-5-2- لبه دار شدن……………………………………………………………………………………………………………..29

2-15-5-3- دو پهنی……………………………………………………………………………………………………………..30

2-15-5-4- دو پهنی (در ارتفاع گلدونی شدن)…………………………………………………………………………………………30

2-15-5-5- صیقلی شدن یا آئینه شدن سیلندر………………………………………………………………………………………….30

2-15-5-6- سائیدگی سیلندر………………………………………………………………………………………………………………………………30

2-16- سرسیلندر………………………………………………………………………………………………………………………..3

2-16-1- متعلقات سرسیلندر…………………………………………………………………………………………………………..31

2-16-2- انواع سر سیلندر……………………………………………………………………………………………………………31

2-16-3- جنس سرسیلندر………………………………………………………………………………………………………………32

2-16-4- واشر سرسیلندر……………………………………………………………………………………………………………..32

2-16-4-1- جنس واشر سرسیلندر………………………………………………………………………………………………………..32

2-16-5- بلوك سیلندر……………………………………………………………………………………………………………….32

2-16-5-1- جنس بلوک سیلندر………………………………………………………………………………………………………33

2-16-5-2- انواع بلوک سیلندر بر حسب قرار گرفتن سیلندرها…………………………………………………………………………….33

2-16-6- بوش های سیلندر…………………………………………………………………………………………………………….34

2-16-6-1- بوش های تر…………………………………………………………………………………………………………..35

2-16-6-2- بوش های خشک………………………………………………………………………………………………………….35

2-16-6-3- بوش سر خود…………………………………………………………………………………………………………..35

2-16-7- شاتون موتور……………………………………………………………………………………………………………….35

2-16-8- انواع یاتاقان های شاتون…………………………………………………………………………………………………….36

2-16-8-1- نوع یاتاقان های یکپارچه……………………………………………………………………………………………….36

2-16-8-2- نوع یاتاقان های دو تکه………………………………………………………………………………………………..36

2-16-9- گژن پین (انگشتی پیستون)…………………………………………………………………………………………………….36

2-17- میل لنگ موتور…………………………………………………………………………………………………………………..37

2-17-1- ارتعاش گیر یا ضربه‌ گیر میل لنگ………………………………………………………………………………………………38

2-17-2- ارتعاش‌گیر وزنه‌ای…………………………………………………………………………………………………………..39

2-17-3- ارتعاش‌گیر هیدرولیكی………………………………………………………………………………………………………..39

2-18- یاتاقان………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-18-1- انواع یاتاقان موتور………………………………………………………………………………………………………..40

2-18-2- خصوصیات یاتاقان……………………………………………………………………………………………………………41

2-18-2-1- مقاومت یاتاقان در مقابل فشار حمل بار و ضربات ناشی از احتراق……………………………………………………………….41

2-18-2-2- نرمی و قابلیت فرو بردن ذرات خارجی در یاتاقان……………………………………………………………………………41

2-18-2-3- مقاومت در برابر خستگی در یاتاقان……………………………………………………………………………………….41

2-18-2-4- مقاومت در برابر خوردگی در یاتاقان………………………………………………………………………………………41

2-18-2-5- مقاومت در مقابل سائیدگی در یاتاقان……………………………………………………………………………………..42

2-18-2-6- قابلیت هدایت حرارتی…………………………………………………………………………………………………..42

2-18-3- لقی یاتاقان و تاثیر آن بر كار موتور………………………………………………………………………………………….42

2-18-3-1- قاعده كلی……………………………………………………………………………………………………………42

2-18-4- آلیاژهای مورد استفاده در یاتاقان…………………………………………………………………………………………….43

2-18-5- حالت های مختلف میل لنگ در یاتاقان……………………………………………………………………………………………43

2-18-5-1- حالت خاموش بودن موتور…………………………………………………………………………………………………43

2-18-5-2- حالت استارت خوردن موتور……………………………………………………………………………………………….43

2-18-5-3- حالت دور زیاد موتور ( بار متوسط)……………………………………………………………………………………….43

2-18-5-4- حالت بدون بار شدن موتور و دور بی نهایت موتور…………………………………………………………………………….43

2-19- شرایط كار میل لنگ و یاتاقان………………………………………………………………………………………………………44

2-20- تشریح منحنی عملكرد میل لنگ و یاتاقان………………………………………………………………………………………………44

2-20-1- ضریب اصطكاك خشك……………………………………………………………………………………………………………44

2-20-2- ضریب اصطكاك تر…………………………………………………………………………………………………………….45

2-20-3- ضریب اصطكاك هیدرودینامیكی…………………………………………………………………………………………………..45

2-21- علل تشكیل نشدن فیلم روغن و استهلاك شدید موتور……………………………………………………………………………………….45

2-22- سوپاپ………………………………………………………………………………………………………………………….46

2-22-1- تایمینگ سوپاپ ها…………………………………………………………………………………………………………..46

2-22-1-1- آوانس سوپاپ گاز………………………………………………………………………………………………………….46

2-22-1-2- ریتارد سوپاپ گاز…………………………………………………………………………………………………………46

2-22-1-3- آوانس سوپاپ دود………………………………………………………………………………………………………….47

2-22-1-4- ریتارد سوپاپ دود…………………………………………………………………………………………………………47

2-22-2- قیچی كردن سوپاپ ها…………………………………………………………………………………………………………47

2-22-3- جنس سوپاپ ها………………………………………………………………………………………………………………47

2-22-4- ساختمان سوپاپ……………………………………………………………………………………………………………..47

2-22-5- مکانیزم حرکت سوپاپ ها در سیستم های مختلف……………………………………………………………………………………..48

2-22-6- شناخت سوپاپ ها…………………………………………………………………………………………………………….49

2-22-6-1- شناخت سوپاپ ها از نظر شکل ظاهری……………………………………………………………………………………………49

2-22-7- شرایط كار سوپاپ ها…………………………………………………………………………………………………………49

2-22-8- خنک شدن سوپاپ ها…………………………………………………………………………………………………………..50

2-22-9- روغنکاری سوپاپ ها………………………………………………………………………………………………………….51

2-22-10- روغنکاری سوپاپ ها…………………………………………………………………………………………………………51

2-22-11- فیلرگیری سوپاپ ها…………………………………………………………………………………………………………51

2-22-12- كنترل فنر سوپاپ…………………………………………………………………………………………………………..52

2-22-13- میل سوپاپ………………………………………………………………………………………………………………..52

2-22-14- سیستم فرمان سوپاپ ها………………………………………………………………………………………………………53

2-22-14-1- موتورهای میل سوپاپ رو OHC……………………………………………………………………………………………….53

2-22-15- بادامک موتور……………………………………………………………………………………………………………..55

2-22-16- بادامک در میل سوپاپ……………………………………………………………………………………………………….55

2-22-17- قسمت های مختلف بادامک……………………………………………………………………………………………………..55

2-22-18- انواع بادامک در میل سوپاپ………………………………………………………………………………………………….56

فصل سوم: سیستم روغنكاری

3-1- سیستم روغنكاری…………………………………………………………………………………………………………………..57

3-2- روغن موتور………………………………………………………………………………………………………………………58

3-2-1- خصوصیات روغن موتور………………………………………………………………………………………………………….58

3-2-2- خواص و وظایف روغن…………………………………………………………………………………………………………..59

3-2-3- چگونه روغن موتور آلوده می شود؟……………………………………………………………………………………………….59

3-3- درجه بندی روغن ها………………………………………………………………………………………………………………..60

3-3-1- درجه بندی انجمن مهندسین خودرو………………………………………………………………………………………………..60

3-3-2- درجه بندی چند درجه ای (مالتی گرید)……………………………………………………………………………………………60

3-3-3- درجه بندی كیفی روغن ها………………………………………………………………………………………………………60

3-3-4- درجه بندی كیفی اروپا………………………………………………………………………………………………………..61

3-4- مشخصات مدار روغنكاری پراید………………………………………………………………………………………………………..62

3-5- قطعات سیستم روغنکاری……………………………………………………………………………………………………………..62

3-5-1- پمپ روغن (اویل پمپ)…………………………………………………………………………………………………………62

3-5-2- فشار سنج (دستگاه نشان دهنده فشار روغن)………………………………………………………………………………………..63

3-5-3- صافی پمپ روغن………………………………………………………………………………………………………………64

3-5-4- صافی یا فیلتر روغن………………………………………………………………………………………………………….64

3-5-5- كانال های روغن……………………………………………………………………………………………………………..64

3-5-6- فشنگی روغن…………………………………………………………………………………………………………………65

3-6- انواع اویل پمپ…………………………………………………………………………………………………………………..65

3-6-1- پمپ روغن دنده ا ی…………………………………………………………………………………………………………..65

3-6-2- پمپ روغن روتوری…………………………………………………………………………………………………………….66

3-7- سوپاپ كنترل فشار روغن…………………………………………………………………………………………………………….67

3-8- سیستم تهویه كارتل………………………………………………………………………………………………………………..68

فصل چهارم: سیستم خنك كاری موتور

4-1- تشریح كلی………………………………………………………………………………………………………………………..69

4-2- تجهیزات مدار خنك كاری……………………………………………………………………………………………………………..71

4-2-1- رادیاتور……………………………………………………………………………………………………………………71

4-2-2- پروانه………………………………………………………………………………………………………………………7

4-2-3- واتر پمپ……………………………………………………………………………………………………………………72

4-2-4- ترموستات……………………………………………………………………………………………………………………73

4-3- بخاری……………………………………………………………………………………………………………………………74

4-4- دماسنج آب موتور…………………………………………………………………………………………………………………..74

4-5- واحد سنسور (فشنگی آب)……………………………………………………………………………………………………………..75

4-6- رله فن…………………………………………………………………………………………………………………………..75

4-7- درب رادیاتور……………………………………………………………………………………………………………………..75

4-7-1- سوپاپ فشار………………………………………………………………………………………………………………….76

4-7-2- سوپاپ خلائی………………………………………………………………………………………………………………….76

4-8- مزایای درب های سوپاپ دار…………………………………………………………………………………………………………..76

4-9- مایع خنک کننده……………………………………………………………………………………………………………………76

فصل پنجم: سیستم جرقه زنی

5-1- جرقه…………………………………………………………………………………………………………………………….78

5-2- سیستم جرقه زنی پلاتین دار…………………………………………………………………………………………………………..78

5-3- سیستم جرقه زنی الکترونیکی یا مگنتی………………………………………………………………………………………………….82

5-3-1- پیکاب………………………………………………………………………………………………………………………82

5-3-2- مدول……………………………………………………………………………………………………………………….82

5-4- چگونگی عملکرد سیستم……………………………………………………………………………………………………………….82

5-5- باتری……………………………………………………………………………………………………………………………84

5-6- واحد باتری……………………………………………………………………………………………………………………….84

5-6-1- صفحات مثبت………………………………………………………………………………………………………………….85

5-6-2- صفحات منفی………………………………………………………………………………………………………………….85

5-6-3- صفحات عایق………………………………………………………………………………………………………………….85

5-7- قطب های باتری…………………………………………………………………………………………………………………….85

5-8- پلاک مشخصات باتری………………………………………………………………………………………………………………….85

5-9- الکترولیت باتری…………………………………………………………………………………………………………………..86

5-10- توسعه باتری در آینده……………………………………………………………………………………………………………..87

5-11- سیستم شارژ………………………………………………………………………………………………………………………87

5-11-1- اجزاء سیستم شارژ……………………………………………………………………………………………………………87

5-11-1-1- تولید کننده جریان (مولد الکتریکی)…………………………………………………………………………………………..87

5-11-1-2- محافظ مولد و مصرفکننده…………………………………………………………………………………………………….88

5-11-1-3- مصرف کننده ها…………………………………………………………………………………………………………….88

5-12- انواع روش های تولید جریان برق متناوب در خودرو……………………………………………………………………………………….88

5-13- آفتامات الکترومکانیکی…………………………………………………………………………………………………………….88

5-14- آلترناتور……………………………………………………………………………………………………………………….89

5-14-1- مزایای آلترناتور……………………………………………………………………………………………………………90

5-15- مدار استارت……………………………………………………………………………………………………………………..90

5-15-1- تئوری موتور الکتریکی DC……………………………………………………………………………………………………..90

5-16- اتوماتیک استارت………………………………………………………………………………………………………………….91

5-16-1- طرز کار استارت……………………………………………………………………………………………………………..91

5-17- کویل……………………………………………………………………………………………………………………………92

5-18- مدارات جرقه زنی………………………………………………………………………………………………………………….92

5-18-1- مدار اولیه…………………………………………………………………………………………………………………92

5-18-2- مدار ثانویه………………………………………………………………………………………………………………..92

5-19- دلکو……………………………………………………………………………………………………………………………94

5-19-1- در دلکو……………………………………………………………………………………………………………………94

5-19-2- فنر زغال دلکو………………………………………………………………………………………………………………95

5-19-3- صفحات دلکو…………………………………………………………………………………………………………………95

5-19-3-1- صفحه زیرین……………………………………………………………………………………………………………….95

5-19-3-2- صفحه بالایی……………………………………………………………………………………………………………….95

5-19-4- میل دلکو…………………………………………………………………………………………………………………..95

5-19-4-1- دستگاه آوانس وزنه ای………………………………………………………………………………………………………96

5-19-4-2- دستگاه آوانس خلائی…………………………………………………………………………………………………………97

5-20- شمع…………………………………………………………………………………………………………………………….97

5-21- دسته بندی شمع بر اساس انتقال حرارت…………………………………………………………………………………………………98

5-21-1- شمع سرد……………………………………………………………………………………………………………………98

5-21-2- شمع نیمه گرم……………………………………………………………………………………………………………….98

5-21-3- شمع گرم…………………………………………………………………………………………………………………….9

5-22- وایر شمع………………………………………………………………………………………………………………………………….98

5-23- آوانس جرقه یا پیش جرقه……………………………………………………………………………………………………………99

5-23-1- انواع آوانس جرقه……………………………………………………………………………………………………………99

5-23-1-1- آوانس جرقه دینامیکی……………………………………………………………………………………………………….99

5-24- چکش برق………………………………………………………………………………………………………………………..100

5-25- چکش برق………………………………………………………………………………………………………………………..100

5-25-1- پلاتین ثابت………………………………………………………………………………………………………………..100

5-25-2- پلاتین متحرک……………………………………………………………………………………………………………….100

5-26- خازن…………………………………………………………………………………………………………………………..101

فصل ششم: سیستم سوخت رسانی

6-1- سوخت و سیستم های سوخت رسانی……………………………………………………………………………………………………….103

6-2- سوخت و پدیده احتراق………………………………………………………………………………………………………………104

6-3- سیستم سوخت کاربراتوری…………………………………………………………………………………………………………….105

6-3-1- اجزاء سیستم سوخت رسانی کاربراتور……………………………………………………………………………………………..105

6-3-1-1- مخزن یا باک………………………………………………………………………………………………………………105

6-3-1-2- دستگاه نشان دهنده مقدار سوخت……………………………………………………………………………………………….106

6-3-1-3- پمپ بنزین………………………………………………………………………………………………………………..107

6-3-1-4- کاربراتور………………………………………………………………………………………………………………..108

6-4- سیستم سوخت رسانی انژکتوری…………………………………………………………………………………………………………116

6-4-1- توزیع یکنواخت سوخت………………………………………………………………………………………………………….117

6-4-2- خام سوزی کمتر به علت ارسال سوخت اندازه گیری شده………………………………………………………………………………..118

6-4-3- زیاد بودن راندمان حجمی موتور…………………………………………………………………………………………………118

6-5- اجراء سیستم های انژکتوری………………………………………………………………………………………………………….120

6-5-1- واحد پردازنده الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………….120

6-5-2- سنسورها……………………………………………………………………………………………………………………120

6-5-3- فرمان برها (عملگرها)………………………………………………………………………………………………………..125

6-6- روش های تزریق انژکتور…………………………………………………………………………………………………………….127

6-6-1- تزریق همزمان……………………………………………………………………………………………………………….127

6-6-2- تزریق مستقل………………………………………………………………………………………………………………..127

6-7- شناسایی اجزای کلی سیستم انژکتوری پراید……………………………………………………………………………………………..127

6-8- روش محاسبه تایمینگ جرقه…………………………………………………………………………………………………………..128

6-9- آوانس اصلاحی……………………………………………………………………………………………………………………..128

6-9-1- گرم شدن موتور………………………………………………………………………………………………………………128

6-9-2- داغ بودن موتور……………………………………………………………………………………………………………..128

6-9-3- زیر بار قرار گرفتن موتور در دور آرام………………………………………………………………………………………….129

6-10- تصمیم گیری برای ارسال سوخت مبنا…………………………………………………………………………………………………..129

6-11- پردازش اطلاعات و اصلاح زمان ارسال سوخت………………………………………………………………………………………………129

6-11-1- حالت استارت موتور………………………………………………………………………………………………………….129

6-11-2- حالت شتاب گیری در خلال گرم شدن موتور………………………………………………………………………………………….130

6-11-3- اصلاح مقدار سوخت در خلال گرم شدن موتور…………………………………………………………………………………………130

6-11-4- اصلاح سوخت در زیر بار و حالت قدرت سیستم سوخت رسانی……………………………………………………………………………..130

6-11-5- اصلاح مقدار سوخت نسبت به دمای هوای محیط……………………………………………………………………………………….130

6-12- سوپاپ کنترل دور حالت آرام………………………………………………………………………………………………………..131

6-13- پمپ بنزین………………………………………………………………………………………………………………………………..132

6-14- فیلترهای مدار سوخت رسانی…………………………………………………………………………………………………………132

6-15- رگلاتور کنترل فشار مدار سوخت انژکتورها……………………………………………………………………………………………..133

6-16- رله اصلی……………………………………………………………………………………………………………………….133

6-17- سوپاپ برقی خلائی…………………………………………………………………………………………………………………134

6-18- شیر برقی خلائی کنیستر…………………………………………………………………………………………………………….134

6-19- رله فن…………………………………………………………………………………………………………………………135

فصل هفتم: مکانیزم گیربکس

7-1- گیربکس………………………………………………………………………………………………………………………….136

7-2- تشریح کلی گیربکس پراید……………………………………………………………………………………………………………137

7-3- وظایف جعبه دنده………………………………………………………………………………………………………………….138

7-4- ساختمان جعبه دنده………………………………………………………………………………………………………………..138

7-4-1- پوسته جعبه دنده و سرپوش……………………………………………………………………………………………………..138

7-4-2- محورها…………………………………………………………………………………………………………………….138

7-4-3- خوارها و محل استقرار آنها……………………………………………………………………………………………………139

7-4-4- هزار خارها…………………………………………………………………………………………………………………139

7-4-5- یاتاقان ها…………………………………………………………………………………………………………………139

7-4-6- چرخ دنده ها………………………………………………………………………………………………………………..140

7-4-7- طرح سنکرونیزه (هماهنگ کننده)…………………………………………………………………………………………………141

7-5- قطعات داخلی جعبه دنده…………………………………………………………………………………………………………….142

7-6- حالت های مختلف جعبه دنده………………………………………………………………………………………………………….142

7-6-1- خلاص……………………………………………………………………………………………………………………….142

7-6-2- دنده یک……………………………………………………………………………………………………………………143

7-6-3- دنده دو……………………………………………………………………………………………………………………144

7-6-4- دنده سه……………………………………………………………………………………………………………………145

7-6-5- دنده چهار………………………………………………………………………………………………………………….146

7-6-6- دنده پنج…………………………………………………………………………………………………………………..147

7-6-7- دنده رو به عقب……………………………………………………………………………………………………………..148

7-7- اساس کار هم سرعت کننده (سنکرونیزاسیون)……………………………………………………………………………………………..150

7-8- طرز کار هم سرعت کننده (سنکرونیزور)…………………………………………………………………………………………………150

7-9- سیستم ایمنی دنده معکوس……………………………………………………………………………………………………………152

7-10- گیربکس چنگکی……………………………………………………………………………………………………………………153

7-11- گیربکس نیم سنکرونیزه…………………………………………………………………………………………………………….153

7-12- گیربکس تمام سنکرونیزه……………………………………………………………………………………………………………154

7-13- اوردرایو…………………………………………………………………………………………………………………………….154

 

کلمات کلیدی:

تحقیق خودرو;تحقیق مهندسی مکانیک;مهندسی مکانیک;مهندسی خود رو;طراحی صنعتی;پروژه خودرو;تحقیق کامل;مکانیک خودرو;طراحی خودرو;موتور;گریبکس;یاتاقان;شاستی;سیستم سوخت رسانی;سیستم خنک کاری;سیستم روغنکاری;همه چیز در مورد خودرو;تحقیق کامل خودرو

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *