پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانی-اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده 45 صفحه

پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانیاجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 45

حجم فایل: 77 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پروپوزال کارشناسی ارشد رشته روانشناسی با عنوان پایان نامه بررسی مسایل و مشکلات روانی-اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده

عنوان تحقیق به زبان فارسی:
مقایسه نوجوانان تحت تکفل بهزیستی و نوجوانان دارای حمایت و سرپرستی نهاد خانواده به لحاظ مسایل روانی
عنوان تحقیق به زبان انگلیسی:
Comparison of adolescents under age kids have the support and supervision of the welfare of the institution of the family in terms of mental-social issues

((Compare dependent adolescents and adolescents being sponsored by the family in terms of mental-sosial damages))
بیان مسأله اساسی تحقیق:
ویژگیهای رشد جسمی و دگرگونیهای روانی در دوران بلوغ كه با آشكار شدن رشد و شروع تغییرات جسمی در نوجوانان آغاز می شود، سبب آشفتگی ها و دلواپسی ها در آنان می شود . سن بلوغ جنسی دختران دو سال بیشتر از پسران است. در این دوره فعالیتهای غدد تعادل خود را از دست می دهند و استخوانها به آخرین بخش رشد خود نزدیك می شوند. قد بلند می شود و هم آهنگی لازم بین اندامها و عضلات نمایان می شود . قلب به اندازه كافی رشد می كند و به سبب اشتهای زیاد، میل به خورد و خوراك افزون می شود. به همین نوجوان به علت نیاز به كالری بیشتر باید هر روز به قدر كافی از مواد كلسیم دار و پروتئینی استفاده كند. دختران از لحاظ وزن و پسران از حیث قد رشد بیشتری می كند.
اگر چه رشد وزن و قد درختان و پسران بستگی به چگونگی شرایط اقلیمی ، جغرافیایی كشور و محل تولد و نشو و نمای آنان دارد. همه این موارد نكاتی است كه نوجوان را متوجه تغییرات ناگهانی در خودش می كند و باعث توجه بیشتر او به خویش می شود. این توجه به خود به هر حال تا مدت زمانی به درازا می كشد كه این حالت را در روان شناسی نارسیسیسم یا خود شیفتگی می گویند. این مرحله به هر حال نباید بیشتر از مدت معمول طول بكشد تا كه پسندیده و پذیرفتنی نیست و خود نوعی عدم تعادل روانی محسوب می شود.

ااهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

از لحاظ اجتماعی ، تحول نوجوان و جوان بستگی دارد به اینكه در چه شرایطی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رشد كرده باشد، زیرا محیطهای اجتماعی در ساخت فكری و شخصیتی آنها تأثیرات مختلف به جای می گذارند. بنابراین تفاوتهای فاحشی بین نوجوانان و جوانانی كه در شهرهای بزرگ زندگی می كنند با نوجوانان و جوانانی كه در شهرهای كوچك و روستاها زندگی می كنند وجود دارد، یعنی واكنشهای آنها به میزان قابل توجهی تحت تأثیر همان محیطی است كه در آن پرورش یافته اند. محیطهای آزاد و باز نوعی رفتار را شكل می‌دهد و محیطهای استبدادی و خفقان آور نوعی دیگر از رفتار را پرورش می‌دهد.
فرضیه‏های تحقیق:

– فرضیه1
مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده
– فرضیه2
خودپنداری نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده
– فرضیه 3
عزت نفس نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده
– فرضیه4
پرخاشگری نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده.
– اثبات فرضیه ها
1-این فرضیه با توجه به مطالعات و داده ها از طریق مقیاس خودپنداری راجرز به عمل آمده است. بین میانگین نمرات مشكلات روانی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده تفاوت معنی داری وجود ندارد. پس بنابراین فرضیه HO تأیید و فرضیه HA مردود است.
متغیرهای پژوهش
مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان – خودپنداری نوجوانان –عزت نفس نوجوانان
1. بررسی عمل مشكلات روانی – اجتماعی نوجوانان
2. بررسی میزان خودپنداری بین نوجوانان
3. بررسی میزان عزت نفس بین نوجوانان
4. بررسی میزان پرخاشگری بین نوجوان

«متغیر مستقل» در این پروژه محل زندگی افراد است كه نوجوانان بهزیستی در مركز شبانه روزی هستند و عدم حضور والدین بر زندگی و سرنوشت آینده آنها اثر می گذارد و نوجوانان عادی در كانون خانواده و با حضور والدین به ادامه راه خود می پردازند.
توجه داشته باشید که جهت نمایش نمایه ای از فایل اصلی از برخی قسمتها تنها خلاصه ای آورده شده است

 

کلمات کلیدی:

پروپوزال;کارشناسی;ارشد;رشته;روانشناسی;عنوان;بررسی;مسایل;مشکلات;روانی;اجتماعی;نوجوانان;سرپرستی;بهزیستی;مقایسه;نوجوانان;تحت;سرپرستی;خانواده;بیان مسئله;ضرورت تحقیق;فرضیه;مساله;متغییر;پژوهش;محدودیت;پیشنهادات;مفاهیم;تعاریف;کلیات;پیشینه تحقیق

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


نمونه نامه اداری 1 صفحه

دانلود نمونه نامه اداری

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 1

حجم فایل: 4 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

*نمونه نامه اداری*


:طرح نمونه نامه اداری

 

کلمات کلیدی:

نمونه نامه اداری;نامه اداری;طرز نوشتن نامه اداری;دانلود;دانلود مقاله;دانلود تحقیق;دانلود پایان نامه

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب 52 صفحه

شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 52

حجم فایل: 77 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فایل شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب شامل 52 صفحه می باشد.

 

کلمات کلیدی:

شرایط;عمومی;ضوابط;اجرایی;پیمان های;تأمین کالا;ساخت;نصب

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی 21 صفحه

شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 21

حجم فایل: 34 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فایل شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی شامل 21 صفحه می باشد.

 

کلمات کلیدی:

شرایط;عمومی;قرارداد;واگذاری;لیسانس;دانش;فنی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


نمونه قرارداد خرید کالا 10 صفحه

نمونه قرارداد خرید کالا

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 10

حجم فایل: 25 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فایل نمونه قرارداد خرید کالا شامل 10 صفحه می باشد.

 

کلمات کلیدی:

قرارداد;خرید;کالا

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


نمونه قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه 2 صفحه

نمونه قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 10 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فایل نمونه قرارداد صلح حقوق سرقفلی مغازه شامل 2 صفحه می باشد.

 

کلمات کلیدی:

نمونه;قرارداد;صلح;حقوق;سرقفلی;مغازه

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


نمونه قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت كلیدی 2 صفحه

نمونه قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت كلیدی

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 10 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فایل نمونه قرارداد صلح حقوق مغازه به صورت كلیدی شامل 2 صفحه می باشد.

 

کلمات کلیدی:

نمونه;قرارداد;صلح;حقوق;مغازه ;كلیدی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


نمونه بیمه نامه آتش سوزی 2 صفحه

نمونه بیمه نامه آتش سوزی

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 11 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فایل نمونه بیمه نامه آتش سوزی شامل 2 صفحه می باشد.

 

کلمات کلیدی:

نمونه;بیمه نامه;آتش سوزی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


نمونه توافق نامه فروش آهن آلات اسقاط 2 صفحه

نمونه توافق نامه فروش آهن آلات اسقاط

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 10 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فایل نمونه توافق نامه فروش آهن آلات اسقاط شامل 2 صفحه می باشد.

 

کلمات کلیدی:

نمونه;توافق نامه;فروش;آهن آلات;اسقاط

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


نمونه سوگند نامه كنسولگری 3 صفحه

نمونه سوگند نامه كنسولگری

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 3

حجم فایل: 10 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فایل نمونه سوگند نامه كنسولگری شامل 3 صفحه می باشد.

 

کلمات کلیدی:

نمونه;سوگند نامه;كنسولگری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل