حل تمرین فیزیک فصل پنجم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش 5 صفحه

حل تمرین فیزیک فصل پنجم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 241 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

حل تمرین فیزیک فصل پنجم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

این مجموعه مناسب جهت کلیه دانش آموزان عزیز دبیران و اساتید محترم فیزیک می باشد و بسیار کارآمد و موثر در فراگیری و روش حل مسائل و تمارین فیزیک میباشد درنتیجه از همینجا مستقیما به شما عزیزان توصیه و پیشنهاد ویژه و اکید میگردد در ضمن کلیه مسائل و تمرین های کتاب با جزئیات کامل حل و پاسخ تشریحی دارند.

 

کلمات کلیدی:

حل تمرین فیزیک فصل پنجم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش;حل تمرین فیزیک فصل پنجم پایه دهم;حل المسائل فیزیک فصل پنجم پایه دهم کار و دانش;حل تمرین فیزیک فنی و حرفه ای فصل پنجم دوره دوم متوسطه;فیزیک پایه دهم فنی و حرفه ای;حل مسائل فیزیک پایه دهم;حل تمرین فیزیک دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کار دانش;حل مسئله های فیزیک دوره دوم

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


حل تمرین فیزیک فصل چهارم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش 5 صفحه

حل تمرین فیزیک فصل چهارم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 269 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

حل تمرین فیزیک فصل چهارم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

این مجموعه مناسب جهت کلیه دانش آموزان عزیز دبیران و اساتید محترم فیزیک می باشد و بسیار کارآمد و موثر در فراگیری و روش حل مسائل و تمارین فیزیک میباشد درنتیجه از همینجا مستقیما به شما عزیزان توصیه و پیشنهاد ویژه و اکید میگردد در ضمن کلیه مسائل و تمرین های کتاب با جزئیات کامل حل و پاسخ تشریحی دارند.

 

کلمات کلیدی:

حل تمرین فیزیک فصل چهارم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش;حل تمرین فیزیک فصل چهارم پایه دهم;حل المسائل فیزیک فصل چهارم پایه دهم کار و دانش;حل تمرین فیزیک فنی و حرفه ای فصل چهارم دوره دوم متوسطه;فیزیک پایه دهم فنی و حرفه ای;حل مسائل فیزیک پایه دهم;حل تمرین فیزیک دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کار دانش;حل مسئله های فیزیک دوره دوم

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


حل تمرین فیزیک فصل سوم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش 5 صفحه

حل تمرین فیزیک فصل سوم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 328 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

حل تمرین فیزیک فصل سوم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

این مجموعه مناسب جهت کلیه دانش آموزان عزیز دبیران و اساتید محترم فیزیک می باشد و بسیار کارآمد و موثر در فراگیری و روش حل مسائل و تمارین فیزیک میباشد درنتیجه از همینجا مستقیما به شما عزیزان توصیه و پیشنهاد ویژه و اکید میگردد در ضمن کلیه مسائل و تمرین های کتاب با جزئیات کامل حل و پاسخ تشریحی دارند.

 

کلمات کلیدی:

حل تمرین فیزیک فصل سوم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش;حل تمرین فیزیک فصل سوم پایه دهم;حل المسائل فیزیک فصل سوم پایه دهم کار و دانش;حل تمرین فیزیک فنی و حرفه ای فصل سوم دوره دوم متوسطه;فیزیک پایه دهم فنی و حرفه ای;حل مسائل فیزیک پایه دهم;حل تمرین فیزیک دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کار دانش;حل مسئله های فیزیک دوره دوم متوسطه

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


حل تمرین فیزیک فصل دوم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش 5 صفحه

حل تمرین فیزیک فصل دوم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 581 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

حل تمرین فیزیک فصل دوم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

این مجموعه مناسب جهت کلیه دانش آموزان عزیز دبیران و اساتید محترم فیزیک می باشد و بسیار کارآمد و موثر در فراگیری و روش حل مسائل و تمارین فیزیک میباشد درنتیجه از همینجا مستقیما به شما عزیزان توصیه و پیشنهاد ویژه و اکید میگردد در ضمن کلیه مسائل و تمرین های کتاب با جزئیات کامل حل و پاسخ تشریحی دارند.

 

کلمات کلیدی:

حل تمرین فیزیک فصل دوم پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش;حل تمرین فیزیک فصل دوم پایه دهم;حل المسائل فیزیک فصل دوم پایه دهم کار و دانش;حل تمرین فیزیک فنی و حرفه ای فصل دوم دوره دوم متوسطه;فیزیک پایه دهم فنی و حرفه ای;حل مسائل فیزیک پایه دهم;حل تمرین فیزیک دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کار دانش;حل مسئله های فیزیک دوره دوم متوسطه

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


حل تمرین فیزیک فصل اول پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش 5 صفحه

حل تمرین فیزیک فصل اول پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 365 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

حل تمرین فیزیک فصل اول پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

این مجموعه مناسب جهت کلیه دانش آموزان عزیز دبیران و اساتید محترم فیزیک می باشد و بسیار کارآمد و موثر در فراگیری و روش حل مسائل و تمارین فیزیک میباشد درنتیجه از همینجا مستقیما به شما عزیزان توصیه و پیشنهاد ویژه و اکید میگردد در ضمن کلیه مسائل و تمرین های کتاب با جزئیات کامل حل و پاسخ تشریحی دارند.

 

کلمات کلیدی:

حل تمرین فیزیک فصل اول پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش;حل تمرین فیزیک فصل اول پایه دهم;حل المسائل فیزیک فصل اول پایه دهم کار و دانش;حل تمرین فیزیک فنی و حرفه ای فصل اول دوم متوسطه;فیزیک پایه دهم فنی و حرفه ای;حل مسائل فیزیک پایه دهم;حل تمرین فیزیک دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کار دانش;حل مسئله های فیزیک دوم متوسطه;حل تمرین

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فیزیک و کوانتوم 158 صفحه

فصل اول تعادل ماده مدل سنتیکی گازها، این است که گاز به صورت حرکات تصادفی دائمی مجموعهای از ذرات در نظر گرفته میشود و گاز کامل، مدل ایدهآلی از حالت گازی ماده است یک جسم به شکل ذاتی و خالص یک ماده است و مقدار آن برحسب مول، گزارش میشود یک مول برابر با تعداد اتمهای موجود در 12 گرم کربن 12 میباشد و از نظر تجربی، برابر با 602 است ´1023

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 158

حجم فایل: 1.244 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

فصل دوم: خواص گازها
تعیین میشود. با مشخص شدن ،T و دمای P فشار ،n ( مقدار ماده (تعداد مولها ، V حالت یک گاز توسط حجم گاز
این معادله نشان میدهد که اگر .p=f(T V n) : سه متغیر، چهارمین متغیر معلوم میشود. شکل کلی معادله عبارتست از
برای یک ماده بخصوص معلوم باشد، میتوان فشار آن ماده را محاسبه کرد. معادله گاز کامل عبارتست از: V T n مقدار
P nRT
V

 

کلمات کلیدی:

فیزیک;کوانتوم;کتاب

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


فیزیک 1 شریف 429 صفحه

کتاب فیزیک هالیدی تالیف هالیدی زرینک ترجمه شده در دانشگاه صنعتی شریف

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 429

حجم فایل: 5.451 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

کتاب فیزیک هالیدی تالیف هالیدی – زرینک ترجمه شده در دانشگاه صنعتی شریف

 

کلمات کلیدی:

فیزیک;هالیدی;مکانیک

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


خلاصه تمام فیزیک کنکور 121 صفحه

خلاصه تمام فیزیک کنکور

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 121

حجم فایل: 7.631 مگا بایت

قسمتی از محتوای فایل:

در این فایل تمام فیزیک کنکور بصورت خلاصه و فشرده در اختیار شما قرار می گیرد. همچنین تعدادی سوال تستی به همراه پاسخ در آخر جزوه ارائه شده است.

 

کلمات کلیدی:

دانلود;دانلود فایل;دانلود جزوه;خلاصه;فیزیک;خلاصه فیزیک;خلاصه کتاب;دانلود خلاصه فیزیک;فیزیک کنکور;خلاصه فیزیک کنکور

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


تحقیق درباره موتورهای آزمایشی 16 صفحه

دانلود تحقیق درباره موتورهای ازمایشی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 16

حجم فایل: 22 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

*تحقیق درباره موتورهای آزمایشی*

موتورهای آزمایشی و حالات مختلف تست موتور:

تمام تحقیقاتی كه در این زمینه انجام شده بودند بر اساس استفاده از موتورهای آزمایشی نشان داده شده در شكل 9-5 بودند. راه انداختن آزمایشی موتورهای test
cell شامل یك موتور Ford 3.0 LV-6 بود كه از دینامومتر الكتریكی در سیستم انتقال نیرو اتوماتیكی تشكیل شده بود. یك سنسور حرارتی كنترل كننده هوا، یك سنسور كنترل كننده جریان بنزین و یك ستسور كنترل كننده جزیان هوا در موتور نصب
شده اند تا دمای هوا و جریان بنزین و درجه جریان هوا در موتور نصب شده اند تا دمای هوا و جریان بنزین و درجه جریان هوا را اندازه گیری كنند. دو سنسور
اندازه گیر گاز اكسیژن در لوله اگزوز جاسازی شده است. نتیجه اطلاعات جریان هوا و ورودی سنسورهای مختلف درون موتور برای محاسبه مقدار جریان سوخت لازم برای تعیین درصد هوا و سوخت برای عملكرد موتور به كار می رود. قسمت پردازش مركزی، پهنای پالس تزریقی و زمان جرقه را تعیین می كند و به تزریق كننده فرمان
می دهد كه مقدار دقیق سوخت را اندازه گیری كند و جعبه EMC(مدل كنترل كننده الكتریكی) برای مهیا كردن ارتباط سطحی به كنترل كننده EEC-IV و سیستم اكتساب اطلاعات به كا می رود. سیستم سنسور تعیین سرعت زاویه ای تشكیل شده است از سنسور مغناطیسی دیجیتالی و تبدیل كننده فركانس به ولتاژ كه فركانس سیگنالی را كه متناسب با سرعت چرخش موتور است را به ولتاژ آنالوگ تبدیل می كند. از تمام دورهای موتور نمونه برداری می شود و به صورت اطلاعات در می آید. بار الكتریكی متغیری به وسیله دینامومتر تولید می شودكه به وسیله DYNLOC IV یعنی كنترل كننده سرعت و گشتاور در محل اتصال با DTC-1 كنترل كننده دریچه بنزین كه به وسیله كارخانه Dynesystem نصب شده است تنظیم می شود. مقدار گشتاور سرعت دینامومتر به ترتیب از باتری و سرعت سنج بدست می آیند. معیار ورودی دریچه كنترل بنزین و دینامومتر به وسیله برنامه كامپیوتری تعیین می شود و به وسیله خط ارتباطی سریال RS-232 به كنترل كننده فرستاده می شوند. مقدار فیزیكی بهره به صورت رقم درآمده و از برد تنظیم وقت AT-MIO-16F-5A/D برای كامپیوترهای شخصی استفاده می كند.

به خاطر حكم دولت، بازرسی دوره ای و نگهداری و تعمیر موتورها به صورت یك امر عادی در آمده اند یك چنین تستی كه به وسیله مؤسسه محافظت محیط (EPA) گسترش یافته است از بازدید و تعمیر در 240 دوره تشكیل شده است. دوره EPA IM240 (به تصویر 10-5 مربوط به سرعت وسیله نقلیه در مقابل زمان الودگی نگاه كنید)سناریو رانندگی به قصد برآوردن آزمایش سیستم بیرون دادن وسیله نقلیه برای مشاجره جز در مورد مونواكسیدكربن، هیدروكربن سوخته و اكسید نیتروژن را نشان می دهد.

 

کلمات کلیدی:

موتورهای آزمایشی;انواع موتور;دینامومتر الكتریكی ;سیستم انتقال نیرو اتوماتیكی;سنسورها;سیستم اكتساب اطلاعات;منترل کننده ها;مصرف سوخت;دانلود;دانلود مقاله;دانلود تحقیق;دانلود پایان نامه

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


مقاله نقدی بر دیدگاه های استیون ویلیام هاوکینگ 58 صفحه

دانلود مقاله نقدی بر دیدگاه ها و نظریات استیون ویلیام هاوکینگ

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 58

حجم فایل: 38 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

*مقاله نقدی بر دیدگاه های ویلیام هاوکینگ*

استیون ویلیام هاوكینگ استاد كرسی لوكاشین

در 29 آوریل 1980 در سالن كنفرانس كوكرافت در كمبریج انگلستان جایی كه عرصه بالیدن تامسون و راترفورد بود، دانشمندان و مقامات دانشگاه روی صندلی‌های ردیف‌شده بر كف شیب‌دار سالن كه مقابل دیواری پوشیده از وایت‌برد و پرده اسلاید بود، گرد‌هم آمده بودند. این جلسه برای وضع اولین خطابه یك پروفسور جدید كرسی لوكاشین ریاضی برقرار شده بود. این پروفسور استفن ویلیام هاوكینگ ریاضی‌دان و فیزیك‌دان 38 ساله بود. كرسی لوكاشین یك مقام آكادمیك ممتاز است که زمانی سر آیزاك نیوتن عهده‌دار آن بود.

عنوان خطابه یک سئوال بود: آیا دورنمای پایان فیزیك نظری دیده می‌شود؟

و هاوكینگ با اعلام این که پاسخ او به این سوال مثبت است، شنوندگان را شگفت‌زده كرد. او از حضار دعوت كرد تا به او بپیوندند و گریزی شورانگیز از میان زمان و مكان جام‌مقدس علم را بیابند. یعنی نظریه‌ای كه جهان و هر چه را كه در آن روی می‌دهد، تبیین كند.

هاوكینگ همواره در تلاش برای دستیابی به پاسخ این سوال اصلی كیهان‌شناسی بوده است که این جهان از كجا آمده و به كجا می‌رود؟ زندگی او تلاشی مستمر و پیگیر در راه كشف حقایق این جهان است. او به دنبال نظریه «همه چیز» است. نظریه جامعی كه بتواند قوانین حاكم بر جهان را در یك سری معادلات و قواعد خلاصه كند. موقعی كه نظریه نسبیت عمومی انیشتین را برای توضیح برخی ویژگی‌های فیزیكی سیاهچاله‌ها ناتوان می‌بیند، به مكانیك كوانتومی متوسل می‌شود. سعی می‌كند این دو را درهم آمیزد. فرضیه‌ای مطرح می‌كند. فرضیه‌اش را مورد سوال قرار می‌دهد. در راه كشف حقیقت به سوال‌هایی برمی‌خورد. فضای خالی، خالی نیست، سیاه‌چاله‌ها سیاه نیستند، آغازها می‌توانند پایان‌ها باشند و … حقیقت بسیار پیچیده و گریزان است. آیا هاوكینگ و دانشمندان دیگر روزی به نظریه همه چیز دست خواهند یافت؟

دیدگاه سی. پی. اچ.

این که آیا دست یابی به یک تئوری برای همه چیز امکان پذیر است یا نه، بستگی به این دارد که ما از این تئوری چه انتظاری داشته باشیم. اما تا جاییکه به آغاز و پایان جهان مربوط می شود، یعنی تئوری همه چیز توضیح دهد که آغاز جهان چگونه بوده و سرانجامش چه خواهد شد، باز هم بستگی به این دارد که ما از آغاز جهان را از نظر مکانی و زمانی چه تصوری داشته باشیم. اما قبل از تلاش برای یافتن پاسخ این سئوال باید ببینیم که آیا جهان محدود به شعاع دید امروزی ما (همراه با ابزارهایی که امروزه به نعمت تکنولوژی از آنها استفاده می کنیم) هست یا نه؟

در اوائل قرن بیستم، جهان قابل رویت اگر فراتر از کهکشان راه شیری هم بود، انبوه کهکشانها و کوزارها قابل تصور نبود. چه تضمینی وجود دارد که ابزارآلات امروزی ما در 50 سال دیگر در مقایسه با ابزارآلات آنروزی مانند زمان گالیله به عصر هابل نباشد؟

هرچند هیچ دلیلی ندارد که تکنولوژی فردا جهان قابل رویت را با سرعت اعجاب انگیزی گسترش ندهد، اما دلیلی هم نداریم که جهان قابل دید، گسترش زیادی بیابد. لذا با توجه به مشاهدات امروزی بایستی نظریه های خود را پی ریزی کنیم.

حال به این سئوال هاوکینگ برگردیم که می گوید:” این جهان از كجا آمده و به كجا می‌رود؟” پاسخ سی. پی. اچ. به این سئوال صریح و روشن است، جهان از جایی نیامده و به جایی هم نمی رود. جهان از سی. پی. اچ. ها ساخته شده که هیچ لحظه ای از عمر آنها نمی گذرد. سی. پی. اچ. ها در یک سیاه چاله برو میریزند، سیاه چاله مطلقی را بوجود می آوردند، سیاه چاله ی مطلق منفجر می شود و جهانی بوجود می آید.

از دید نظریه سی. پی. اچ.، این سی. پی. اچ. ها قطعات اولیه (سنگ بنای) همه چیزند. خود ساعت نیستند که زمانی را نشان دهند، اما همه ی ذرات و اجسام موجود جهان را شکل می دهند و آنها را بمنزله ی یک ساعت بوجود می آورند. پس هر چیزی در این جهان یک ساعت است. در لحظه ای خاص ساعتی شکل می گیرد، تیک تاک هایش شنیده می شود و در لحظه ای دیگر متلاشی می شود و عمرش به پایان می رسد و سی. پی. اچ. های سازنده ی آن در مکانی دیگر ساعت جدیدی را بوجود می آورند و این داستان مکرر همچنان ادامه خواهد داشت.

و جهان قابل رویت نیز یک ساعت است، نه کمتر و نه بیشتر. و ما (هر انسانی) خود ساعتی است که در دل ساعت بزرکتری تیک تاک می کند.

شاید این سئوال که جهان از کجا آمده و به کجا می رود، ناشی از همین باشد که من (ساعت) در لحظه ای بوجود آمدم و دنبال یافتن پاسخ این سئوال بودم که از کجا آمده ام، به کجا خواهم رفت و آمدنم از بهر چه بود. و قیاس به نفس است که آدمی، این ذره ی کوچک جهان هستی، می خواهد همه چیز را با خود مقایسه کند و همه ی جهان را توضیح دهد. اصولاً همه دیدگاه ما نسبت به هستی ناشی از همین (خود ساعت بودن) است. ساعتی که همه چیز را ساعت می بیند. این دید از نظر سی. پی. اچ. درست است که همه چیز یک ساعت است، اما اجزای همه این ساعتها یکی است (سی. پی. اچ. ها) که خود ساعت نیستند و هیچ لحظه ای از عمر آنها نمی گذرد. و جهان هستی (نه جهان قابل مشاهده) نیز ساعت نیست و هیچ لحظه ای از عمر آن نمی گذرد. اما جهان قابل مشاهده نیز ساعتی است که خود روزی از تیک تاک باز خواهند ماند.

 

کلمات کلیدی:

نقدی بر دیدگاه های ویلیام هاوکینگ;استیون ویلیام هاوکینگ;نظریه هاوکینگ;زندگی نامه ولیام واکینگ;دورنمای پایان فیزیک;کیهان شناسی;فیزیک شناسی;سیاهچاله ها;دیدگاه سی پی اچ;نظریه سی پی اچ;دانلود;دانلود تحقیق;دانلود پایان نامه;دانلود مقاله

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل