پاورپوینت حسابرسان 30 صفحه

خدمات در حسابرسان در دو گروه کلی تقسیم بندی می گردند الفسایر انواع خدمات اعتبار دهی شامل 1گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص 2بررسی اجمالی صورت های مالی 3اجرای روش های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی 4رسیدگی به اطلاعات مالی آتی بخدمات تنظیم اطلاعات مالی تفاوت خدمات اعتباردهی و خدمات تنظیم اطلاعات مالی در این است که حسابرسان در خدمات

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 30

حجم فایل: 200 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

حسابرسان صرفاً در رابطه با خدمات اعتباردهی بایستی استقلال داشته باشند.

1-گزارش حسابرسی در موارد خاص

حسابرسی موارد خاص شامل گزارش در موارد زیر است:

1-1.صورت های مالی تهیه شده براساس یک مبنای جامع حسابداری غیر از استانداردهای حسابداری.

1-1-1.مبنای مورد استفاده واحد اقتصادی برای تهیه اظهار نامه مالیاتی.

2-1-1.حسابداری بر مبنای دریافت ها و پرداخت های نقدی (حسابداری بر مبنای نقدی).

3-1-1.مقررات گزارشگری مالی دستگاه های ذیصلاح قانونی.

2-1.حساب های خاص، عناصر حساب ها یا اقلام تشکیل دهنده صورت های مالی.

3-1.رعایت مفاد قراردادها.

4-1.صورت های مالی خلاصه شده.

اجزای اصلی گزارش حسابرس و ترتیب آن، جز درباره صورت های مالی خلاصه شده، به شرح زیر است:

5-عنوان گزارش حسابرس مستقل

6-مخاطب گزارش

7-بند مقدمه شامل:

1-3.مشخص کردن عناوین اطلاعات مالی مورد رسیدگی

2-3.مشخص کردن مسئولیت مدیریت واحد مورد رسیدگی و مسئولیت حسابرس

8- بند دامنه رسیدگی (تویف نوع و ماهیت حسابرسی) شامل:

1-4.اشاره به استانداردهای حسابرسی و در صورت لزوم، استاندارد مربوط به حسابرسی موار خاص

2-4.توصیف اهم کارهای انجام شده توسط حسابرس

9-بند اظهار نظر حاوی نظر حسابرس درباره گزارش های مالی

10-تاریخ گزارش حسابرس

11-امضای حسابرس

12-نشانی حسابرس

1-1.گزارش درباره صورتهای مالی تهیه شده بر اساس سایر مبانی جامع حسابداری

حسابرس باید مطمئن شودعناوین صورتهای مالی یا توصیف ارایه شده در یادداشت های همراه آن به گونه ای است که استفاده کنندگان به روشنی در می یابند صورتهای مزبور، طبق استانداردهای حسابداری تهیه نشده است. برای مثال، صورت های مالی تهیه شده برای مقاصد مالیاتی ممکن است با عنوان “صورت درآمد و هزینه- بر مبنای مالیات بر درآمد” نام گذاری شود. چنانچه عنوان صورت های مالی تهیه شده بر اساس سایر مبانی جامع حسابداری به طور مناسبی انتخاب یا مبنای حسابداری مورد استفاده به نحوی مناسب افشا نشده باشد، حسابرس باید گزارش خود را به گونه ای مناسب تعدیل کند.

2-1.گزارش درباره اقلام صورت های مالی

حسابرس باید اهمیت را در ارتباط با اقلام مورد رسیدگی از صورت های مالی، مورد توجه قرار دهد. مانده هرحساب بخصوص در مقایسه با صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد، به معنای کوچکتری را برای سنجش میزان اهمیت فراهم می کند. در نتیجه، با پایین آمدن مبلغ اهمیت، رسیدگی های حسابرس در مورد یک قلم خاص، به مراتب گسترده تر از مواردی خواهد بود که همان قلم به عنوان بخشی از مجموعه صورت های مالی، مورد رسیدگی قرار می گیرد. در مواردی که درباره صورت های مالی به عنوان یک مجموعه واحد، نظر مردود یا عدم اظهار نظر ارایه می شود، حسابرس به ظرطی می تواند درباره اقلام آن صورت ها گزارش خاص ارایه کند که اقلام مزبور بخش عمده ای از صورت های مالی را تشکیل ندهد.

 

کلمات کلیدی:

خدمات در حسابرسان;خدمات اعتبار دهی;گزارش حسابرس در حسابرسی موارد خاص;برسی اجمالی صورت های مالی;اجرای روش های توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی;رسیدگی به اطلاعات مالی آتی;خدمات تنظیم اطلاعات مالی;خدمات اعتباردهی;خدمات تنظیم اطلاعات مالی;پاورپوینت حسابزسی;پاورپوینت حسابرسان;پاورپوینت حسابداری;حسابرسی;حسابداری;حسابرسان

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل