مقاله درباره حروف و قواعد اجوف 36 صفحه

دانلود مقاله درباره حروف و قواعد اجوف در عربی

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 31 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

*مقاله درباره حروف و قواعد اجوف*

اجوفب-مضارع

– در تمامی چهارده صیغه، حرف عله حركتش را به حرف ما قبل می دهد اعلال

یقول یقول

یقولان یقولان

یقولون یقولون

تقول تقول

تقولان تقولان

6)یقولنیقولنیقلن

تقول تقول

تقولان تقولان

تقؤلون تقولون

تقولین تقولین

تقولان تقولان

12)تقولنتقولنتقلن

اقولاقول

نقول نقول

بر اساس اصل اول حرف علة متحرك كه حرف قبلی اش ساكن است،
حركتس به حرف قبل منتقل می شود و خودش ساكن می شود

یقول یقول

اجوف یائی نیز در تمامی صیغه ها به همین صورت است.

یبیع یبیع

در دو صیغة «6 و 12» نیز بعد از اعلال به اسكان حالت التقای ساكنین
پیش می آید. بنابراین برای از بین بردن التقای ساكنین حرف عله
ساكن حذف می شود.

6)یقولنیقولن یقلن

12)تقولن تقولن تقلن

اجوف یائی نیز به همین صورت می باشد.

6)یبیعن یبیعن یبیعن

12)تبیعن تبیعن تبعن

نكته: مضارع اجوف در صیغه های پنجگانه[1](1-4-7-13-14) اگر به هر دلیلی مجزوم شوند (امر، نهی، لم…) دچار التقای ساكنین می شوند به همین دلیل حرف عله حذف می‌شود.

7-تقول قول قل[2] 1-یقول لایقول لایقل

7-تبیع بیع بع 13-ابیع لم ابیع لم ابع

تمرین(40)

الف)چهارده صیغة مضارع «یبع » را صرف كنید همراه با شش صیغة امر مخاطب آن.

ب)صیغة 1 مضارع فعل های اجوف زیر را بنویسید. (با توجه به حركت عین الفعل آن‌ها) و معانی آن ها را یاد بگیرید.

«قال-عاد-فاز- ذاق- كان- تاب- راح-مات ( ُ )/ باع-سار-جاء-عاش- لاق ( ِ )»

ج)فعل های زیر را مجزوم كنید.

تعود : اقول: نسیر : تخاف ‌

تعود، تكون، تنوب ( ُ )/ تسیر، تعیش ( ِ )

ناقص:دعو یدعو (دعا-یدعو)/ رمی یرمی (رمی- یرمی)

نكتة مهم: در فعل معتل ناقص هرگاه حرف عله به ضمیر متصل «و» و «یـ» برسد (یعنی كنار هم قرار گیرند) حرف عله باید حذف شود.[3]

الف)ماضی

1-دعودعا… صیغة اول حرف عله به «ا» تبدیل می شود

(1)حرف عله به خاطر تناسب با حركت ماقبل

2-دعوا … صیغة دوم اعلال ندارد

تبدیل به الف می شود (اعلال به قلب) دعودعا

3-دعووادعوا… ضیغة سوم حرف عله حذف می شود (3) حرف عله به دلیل رسیدن به ضمیر«و»

4-دعوت دعت … صیغة چهارم حرف عله حذف می شود

حذف می شود:دعووادعوا،رمیوارموا

5-دعوتادعتا… صیغة پنجم حرف عله حذف می شود (4 و 5) حرف عله كه به «ت» تأنیث می رسد، حرف میشود[4]


[1] -مهمترین ویژگی صیغه های پنجگانه (1-4-7-13-14) این است كه ضمیر متصل مرفوعی (بارز) ندارند.

[2] -امر مخاطب از اجوف (قول) به ترتیب عبارتست از «قل-قولا-قولوا-قولی- قولا- قلن»

[3] -ضمیر متصل «و» در صیغه های (3)ماضی و (3 و 9) مضارع وجود دارد و ضمیر «یـ» در صیغة (10) مضارع می باشد.

[4] -البته در صیغة 4 دلیل اصلی حذف شدن حرف عله، التقای ساكنین است زیرا بعد از برقراری تناسب، التقای ساكنین پیش می آید و حرف عله حذف می شود. دعوتدعات دعت.

 

کلمات کلیدی:

مقاله درباره حروف و قواعد اجوف;اجوف;حروف اجوف;قواعد اجوف;قواعد عربی;دانلود;دانلود مقاله;دانلود تحقیق;دانلود پایان نامه;صیغه های عربی;اموزش قواعد عربی;تحلیل صرفی در عربی

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل