مقاله درمورد مراحل حسابداری پیمانکاری 116 صفحه

مقاله درمورد مراحل حسابداری پیمانکاری

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 116

حجم فایل: 88 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

*مقاله درمورد مراحل حسابداری پیمانکاری*

مراحل حسابداری پیمانكاری

پروژه دوره كاردانی رشتة حسابداری

خداوندا ، به من شهامتی عطا فرما تا آنچه را كه نمی توانم تغییر دهم ، بپذیرم.

توانایی عطا فرما تا آنچه را كه می توانم ، تخییر دهم و خردی كه تفاوت بین این دو را درك نمایم.

تقدیم به یاس های سپید و زیبای زندگیم كه زندگی را با تمام زیبائیش از بدو تولد برایم ارمغان آورند و در تمام لحظه ها حامی دیابورم هشتند پدر و مادرمهربانم خالصانه دست های پر مهرتان را می بوسم .

سپاس و قدر دانی

با سپاس فراوان از استاد گرامی آقای آقامحمدی كه زحمت زیادی را متقبل شدند و اینجانبان با بهرهگیری از راهنمایی های ارزنده و مفید ایشان توانستیم توفیق نگارش این پایان نامه را به دست آوریم .

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : عملیات پیمانكاری :

– ارركان اصلی عملیات پیمانكاری

– انواع قرارداد های پیمانكاری

– مراحا اجرای طرح و انجام عملیات پیمانكاری

– مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح

– ارجاع كار به پیمانكار

– انعقاد قرار داد با پیمانكار

– اجرای كار ( شروع عملیات )

– خاتمه كار

– سازمان بر اساس وظایف ( سازمان كار كروی )

فصل دوم : حساب های شركت پیمانكاری ایران بتون ساز

دارائی های جاری

– بانك و صندوق

– تخواه گردان ها

– حساب های دریافتنی

– حساب ذخیرة مطالبات مشكوك الوصول

– اسناد دریافتنی

– پیش پرداخت ها

– سپرده حسن انجام كار

درارئیهای ثابت :

– دارائیهای ثابت مشهود

– داراییهای ثابت نا مشهود

بدهی های جاری :

– حسابهای پرداختنی

– اسناد پرداختنی

– پیش دریافت ها

بدهی های بلند مدت

– سرمایه

– در آمدها

– هزینه ها

– حساب پیمان

– حساب كار گواهی شده

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانكاری

– روش كار تكمیل شده

– روش درصد پیشرفت كار

– ذخیرة لازم برای زیان های قابل پیش بینی

– دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانكاری

– تعیین سود پیمان تكمیل شده

– انتقال سود و بستن حساب پیمان تكمیل شده

– محاسبة صود پیمان نا تمام

– نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه

– نحوه محاسبات استحلاك تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .

فصل چهارم : مالیات پیمانكاری

– مالیات مقملوع

– مالیات بر در آمد پیمانكاری

– در آ‚د مشحول مالیات پیمانكاری

– مالیات موسسات پیمانكاری

– شركت های سهامی

– نحوة نگهدای حساب های مالیاتی

– پیش پرداخت مالیات

– مالیات قطعی پیمان ها

– ذخیرة مالیات بر در آمد

فصل پنجم : گزارش های مالی

– ترازنامه

– جدول بهای تمام شدة‌كار در جریان ساخت

– گزارش های عملیاتی

– گزارش پیشرفت كار

– صورت حساب صودو زیان

– تراز آزمایشی

حال كه به فضل خدای متعال پروژة خود را با موضوع مراحل حسابداری پیمانكاری به اتمام رسانده ایم جای دارد كه از زحمات و راهنمایی های بزرگوارانة آقای آقامحمدی كمال تشكر و قدر دانی را نماییم

خلاصه ای از نكات مهم پروژه به شرح زیر می باشد

1- مراحل انجام عملیات پیمانكاری

2- حسابهای شركت پیمانكاری

3- روش های متداول حسابداری پیمانكاری

4- مالیات پیمانكاری

5- گزارش های مالی

6- صورت مسئلة پیمانكاری

پیشگفتار :

تدوین مطالبی دربارة نحوة حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یك سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متكی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاكم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یكی از زمینه های ضروری پژوهشی است كه می تواند كاربرد روش های پیچیدة حسابداری را آسان ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را كارآمدتر نماید علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امكانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و كار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – كشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانكاری واگذار می كنند .

 

کلمات کلیدی:

مراحل حسابداری پیمانکاری;دوره کاردانی;ارکان اصلی عملیات پیمانکاری;قرداد های پیمانکاری;ارجاع کار به پیمانکار;انعقاد قرارداد;اجرای کار;دارائی های جاری;دانلود;دانلود مقاله;دانلود تحقیق;دانلود پایان نامه

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل