مقاله در مورد حسابرسی و کاربرد آن 81 صفحه

مقاله درمورد حسابرسی و کاربرد ان

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 81

حجم فایل: 84 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

*مقاله درمورد حسابرسی و کاربرد ان*

فهرســــــت

عنــوان صفـحــه

مقدمه 5

پیشینه حسابرسی 6

انواع موسسات حسابرسی 10

موسسات محلی 10

موسسات منطقه ای 10

موسسات ملی 10

هشت موسسه بزرگ 10

نقش حسابرسی در اقتصاد كشور 11

حسابرسی چیست ؟ 12

نكاتی چند در خصوص ماهیت قانونی موسسات غیر تجاری 14

روش و مراحل ثبت موسسه 15

فرم تقاضانامه ثبت موسسه 15

انتخاب نام موسسه 15

مدارك لازم جهت ثبت موسسه 15

ثبت در دفتر اندیكاتور 16

درج آگهی در روزنامه كثیرالانتشار 16

تغییرات در موسسه 17

نحوه اخذ مجوز ثبت موسسه 17

مدارك لازم جهت ثبت موسسات حسابرسی 17

اساسنامه موسسه حسابرسی 18

عنــوان صفـحــه

استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی 21

استانداردهای عمومی 21

استانداردهای اجرای عملیات 21

استانداردهای گزارشگری 22

آیین رفتار حرفه ای 23

نیاز به آیین رفتار حرفه ای 23

آیین رفتار حرفه ای در حسابرسی مستقل 25

اصول در رفتار حرفه ای حسابرسان 26

انواع حسابرسی 27

حسابرسی صورتهای مالی 27

حسابرسی رعایت 27

حسابرسی عملیاتی 28

گزارش حسابرسان 29

اهمیت گزارش حسابرسان 29

بند مقدمه گزارش حسابرسان 29

بند دامنه رسیدگی گزارش حسابرسان 31

بند اظهار نظر گزارش حسابرسان 31

نمونه ای از گزارش حسابرسان مستقل 33

كاربرگهای حسابرسی 34

كاربرگ حسابرسی چیست ؟ 34

مالكیت كاربرگهای حسابرسی 35

انواع كاربرگها 35

رسیدگی به مدارك عمومی 38

شركتنامه و اساسنامه 40

قراردادهای مشاركت شركا 41

عنـوان صفـحـه

صورتجلسات مجامع عمومی و هیات مدیره 42

قراردادهای منعقده توسط شركت صاحبكار 43

قوانین و مقررات 44

قوانین و مقررات مربوط به حرفه و عملیات حسابرسی 44

قوانین ومقررات تجاری 46

قوانین و مقررات مالیاتی 46

قوانین و مقررات مربوط به اموال و معاملات 46

قوانین كار و تأمین اجتماعی 47

قوانین و مقررات ناظر بر موسسات دولتی 47

قوانین خاص 47

وجوه نقد و اوراق بهادار قابل داد و ستد 48

منابع و ماهیت وجوه نقد 48

نحوه برخورد حسابرسان در رسیدگی به وجوه نقد 49

چقدر زمان برای حسابرسی وجوه نقد ؟ 49

برنامه حسابرسی وجوه نقد 50

حسابهای دریافتنی ، اسناد دریافتنی و معاملات فروش 52

منشا و ماهیت حسابهای دریافتنی 52

منشا و ماهیت اسناد دریافتنی 52

هدفهای حسابرسان از رسیدگی به دریافتنی ها 53

برنامه حسابرسی دریافتنی ها و معاملات فروش 54

موجودیهای مواد و كالا و بهای تمام شده كالای فروش رفته 56

منشا و ماهیت موجودیهای مواد و كالا و بهای تمام شده كالای فروش رفته 56

چگونگی برخورد حسابرسان در رسیدگی به موجودیهای مواد و كالا 57

برنامه حسابرسی موجودیهای موادوكالاو بهای تمام شده كالای فروش رفته 58

عنـوان صفـحـه

اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ؛ استهلاك و تهی شدن 60

چگونگی برخورد حسابرسان با حسابرسی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات 60

برنامه حسابرسی اموال ، ماشین آلات و تجهیزات 61

استهلاك 62

برنامه حسابرسی ـ هزینه استهلاك و استهلاك انباشته 64

حسابهای پرداختنی و سایر بدهیها 66

منشا و ماهیت حسابهای پرداختنی 66

چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به حسابهای پرداختنی 67

برنامه حسابرسی 68

بدهی های بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه ؛ زیانهای احتمالی 70

بدهی های بهره برداری 70

چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به بدهی های بهره دار 71

برنامه حسابرسی بدهی های بهره دار 72

منابع و ماهیت حقوق صاحبان سرمایه 73

برخورد حسابرسان با حسابرسی حقوق صاحبان سرمایه 73

برنامه حسابرسی ـ سهام سرمایه 74

رسیدگی بیشتر به درآمدها و هزینه های تكمیل حسابرسی 76

نوع و ماهیت درآمد و هزینه ها 76

چگونگی برخورد حسابرسان با رسیدگی به درآمدها و هزینه ها 76

اسناد و مدارك 77

منابع و مآخذ

مقدمه

اقتصاد دانان تصدیق كرده اند كه یك فرد باید منابع (زمین ، كار ، سرمایه ) تولید را جهت ایجاد تولید به حركت درآورند و پدیده توسعه اقتصادی را از نقطه نظر سرمایه داری تحلیل كرده وكارفرما به عنوان مالك ، سرمایه گذار یا موسس عوامل تولید فرض شده است و تصمیمهای او بر اساس سود بیشتر و بازگشت سرمایه گرفته می شود .

در انقلاب صنعتی قرن نوزدهم ، اقتصاد دانانی مانند آدام اسمیت و دیوید ریكاردو و كارل ماركس عوامل موثر در رشد اقتصادی را شناسایی كردند . این عوامل برای مثال اندوختن سرمایه ( شامل پیشرفت تكنولوژی ) ، تغییرات جمعیت ، تقسیم كار و كارآفرینی می باشد اینها پایه بسیاری از تئوریهای رشد اقتصادی هستند .

كارآفرینی یكی از عوامل ایجاد توسعه است زیرا كارآفرینی عاملی است كه دیگر عوامل را در كنار هم می گذارد تا موسساتی بهره ور و خلاق ایجاد شوند كه موجب توسعه جامعه باشند .

زمانی كه كارآفرینی به عنوان شغل توسط بسیاری از اعضای یك جامعه پذیرفته شود ، آن جامعه بسیار بسیار سریع توسعه می یابد .

نیاز به كالا یا خدمات یك موقعیت اقتصادی است زمانی كه مردم به چیزی احتیاج دارند ، خواهان و مایل به پرداخت پول برای تأمین نیازشان هستند . به طور كلی توانایی اشخاص برای ارائه نوع كالا و خدماتی كه دیگران نیاز دارند ، در زمان مناسب و مكان مناسب و به افراد مناسب و با قیمت مناسب را كارآفرینی می گویند .

كارآفرینی تأثیر مستقیمی روی توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم دارد . هر چه یك جامعه بیشتر در فعالیتهای كارآفرینی شركت كند ، سریع تر به توسعه اقتصادی و اجتماعی دست می یابد .

ما همچنین متوجه شدیم كه كشور ما در مقایسه با كشورهای توسعه یافته مسیر طولانی پیش رو دارد و به این دلیل به طور جدی در حال تشویق توسعه كارآفرینی در سطح جامعه می باشیم .

پیشینه حسابرسی:

تداوم انقلاب صنعتی در اروپای قرن نوزدهم ، ایجاد كارخانه های بزرگ و بزرگتر و اجرای طرحهای عظیمی چون احداث شبكه های سراسری راه آهن را می طلبیدكه نیازمند به سرمایه های كلان بود . تأمین چنین سرمایه هایی از امكانات مالی یك یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سویی، یك یا چندسرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجارتی چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، بهره گیریاز دو دست آورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی،یعنی سازماندهی و همكاری ، شركتهایی شكل گرفت كه مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدودد به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین شركتهایی ، سرمایه های كوچك تجهیز و راه حل مناسبیبرای تأمین سرمایه های كلان و توزیع مخابرات تجارتی فراهم آمد.

 

کلمات کلیدی:

حسابرسی و کاربرد ان;پیشینه حسابرسی;موسسات محلی;موسسات منطقی;اقتصاد کشور;ثبت;اندیکاتور;استانداردهای عمومی;انواع حسابرسی;صورت های مالی;حسابرسی عملیاتی ;دانلود;دانلودمقاله;دانلود تحقیق;دانلود پایان نامه

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل