استاندارد حسابداری شماره‌ 3 درآمد عملیاتی‌ 5 صفحه

این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ و بكار گرفته‌ شود

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 128 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

استاندارد حسابداری شماره‌ 3

درآمد عملیاتی‌

این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ”مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ و
بكار گرفته‌ شود.

دامنه‌ كاربرد

3 . این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ درآمد عملیاتی‌ حاصلاز معاملات‌ و رویدادهای‌ زیر بكار گرفته‌ شود:

الف‌. فروش‌ كالا،

ب‌ . ارائـه‌ خدمات‌، و

ج ‌. استفاده‌ دیگران‌ از داراییهای‌ واحد تجاری‌ كه‌ مولد سود تضمین‌ شده‌، درآمد حقامتیاز و سود سهام‌ است‌.

تعاریف‌

8 . اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بكار رفته‌ است‌:

  • درآمد عملیاتی‌: عبارت‌ است‌ از افزایش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌، بجز موارد مرتبط‌ با آورده‌ صاحبان‌ سرمایه‌، كه‌ از فعالیتهای‌ اصلی‌ و مستمر واحد تجاری‌ ناشی‌ شده‌ باشد.
  • ارزش‌ منصفانه‌‌: مبلغی‌ است‌ كه‌ خریداری‌ مطلع‌ و مایل‌ و فروشنده‌ای‌ مطلع‌ و مایل‌ می‌توانند در معامله‌ای‌ حقیقی‌ و در شرایط‌ عادی‌، یك‌ دارایی‌ را در ازای‌ مبلغ‌ مزبور با یكدیگر مبادله‌ كنند.

اندازه‌گیری‌ درآمد عملیاتی‌

10 . درآمد عملیاتی‌ باید بهارزش‌ منصفانه‌ مابه‌ازای‌ دریافتی‌ یا دریافتنی‌ اندازه‌گیری‌ شود.

12 . هرگاه‌ جریان‌ ورودی‌ وجه‌ نقد به‌ آینده‌ موكول‌ شود، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ طبق‌ قرارداد منعقده‌ بین‌ فروشنده‌ و خریدار و یا ضوابط‌ معمول‌ فروشنده‌، مبلغی‌ اضافه‌ بر بهای‌ فروش‌ نقدی‌ كالا یا خدمات‌ دریافت‌ شود، دراینحالت‌ ارزش‌ منصفانه‌ مابه‌ازای‌ مربوط‌، بهای‌ فروش‌ نقدی‌ است‌ و مبلغ‌ اضافه‌ دریافتی‌ درآمد عملیاتی‌ فروشنده‌ محسوب‌ نمی‌شود، بلكه‌ باید باتوجه‌ به‌ محتوای‌ تجاری‌ معامله‌ تحت‌ عنوان‌ ”درآمد تأمین‌ مالی‌“ بهطور جداگانه‌ نمایش‌ یابد.

13 . هرگاه‌ كالاها یا خدمات‌ در قبال‌ كالاها یا خدمات‌ دیگری‌ كه‌ از لحاظ‌ ماهیت‌ و ارزش‌ مشابه‌ باشد مبادله‌ گردد، این‌ مبادله‌ بهعنوان‌ معامله‌ای‌ درآمدزا تلقی‌ نمی‌شود.

فروش‌ كالا

15 . درآمد عملیاتی‌حاصل‌ ازفروش‌ كالا باید زمانی‌ شناسایی‌ شود كه‌ كلیه‌ شرایط‌ زیر تحقق‌ یافته‌ باشد:

الف‌. واحد تجاری‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ عمده‌ مالكیت‌ كالای‌ مورد معامله‌ را به‌ خریدار منتقل‌ كرده‌ باشد،

 

کلمات کلیدی:

استاندارد حسابداری شماره‌ 3;درآمد عملیاتی‌;حسابداری ;استاندارد حسابداری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل