استاندارد حسابداری شماره‌ 3 درآمد عملیاتی‌ 5 صفحه

این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ و بكار گرفته‌ شود

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5

حجم فایل: 128 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

استاندارد حسابداری شماره‌ 3

درآمد عملیاتی‌

این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ”مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ و
بكار گرفته‌ شود.

دامنه‌ كاربرد

3 . این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ درآمد عملیاتی‌ حاصلاز معاملات‌ و رویدادهای‌ زیر بكار گرفته‌ شود:

الف‌. فروش‌ كالا،

ب‌ . ارائـه‌ خدمات‌، و

ج ‌. استفاده‌ دیگران‌ از داراییهای‌ واحد تجاری‌ كه‌ مولد سود تضمین‌ شده‌، درآمد حقامتیاز و سود سهام‌ است‌.

تعاریف‌

8 . اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بكار رفته‌ است‌:

  • درآمد عملیاتی‌: عبارت‌ است‌ از افزایش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌، بجز موارد مرتبط‌ با آورده‌ صاحبان‌ سرمایه‌، كه‌ از فعالیتهای‌ اصلی‌ و مستمر واحد تجاری‌ ناشی‌ شده‌ باشد.
  • ارزش‌ منصفانه‌‌: مبلغی‌ است‌ كه‌ خریداری‌ مطلع‌ و مایل‌ و فروشنده‌ای‌ مطلع‌ و مایل‌ می‌توانند در معامله‌ای‌ حقیقی‌ و در شرایط‌ عادی‌، یك‌ دارایی‌ را در ازای‌ مبلغ‌ مزبور با یكدیگر مبادله‌ كنند.

اندازه‌گیری‌ درآمد عملیاتی‌

10 . درآمد عملیاتی‌ باید بهارزش‌ منصفانه‌ مابه‌ازای‌ دریافتی‌ یا دریافتنی‌ اندازه‌گیری‌ شود.

12 . هرگاه‌ جریان‌ ورودی‌ وجه‌ نقد به‌ آینده‌ موكول‌ شود، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ طبق‌ قرارداد منعقده‌ بین‌ فروشنده‌ و خریدار و یا ضوابط‌ معمول‌ فروشنده‌، مبلغی‌ اضافه‌ بر بهای‌ فروش‌ نقدی‌ كالا یا خدمات‌ دریافت‌ شود، دراینحالت‌ ارزش‌ منصفانه‌ مابه‌ازای‌ مربوط‌، بهای‌ فروش‌ نقدی‌ است‌ و مبلغ‌ اضافه‌ دریافتی‌ درآمد عملیاتی‌ فروشنده‌ محسوب‌ نمی‌شود، بلكه‌ باید باتوجه‌ به‌ محتوای‌ تجاری‌ معامله‌ تحت‌ عنوان‌ ”درآمد تأمین‌ مالی‌“ بهطور جداگانه‌ نمایش‌ یابد.

13 . هرگاه‌ كالاها یا خدمات‌ در قبال‌ كالاها یا خدمات‌ دیگری‌ كه‌ از لحاظ‌ ماهیت‌ و ارزش‌ مشابه‌ باشد مبادله‌ گردد، این‌ مبادله‌ بهعنوان‌ معامله‌ای‌ درآمدزا تلقی‌ نمی‌شود.

فروش‌ كالا

15 . درآمد عملیاتی‌حاصل‌ ازفروش‌ كالا باید زمانی‌ شناسایی‌ شود كه‌ كلیه‌ شرایط‌ زیر تحقق‌ یافته‌ باشد:

الف‌. واحد تجاری‌ مخاطرات‌ و مزایای‌ عمده‌ مالكیت‌ كالای‌ مورد معامله‌ را به‌ خریدار منتقل‌ كرده‌ باشد،

 

کلمات کلیدی:

استاندارد حسابداری شماره‌ 3;درآمد عملیاتی‌;حسابداری ;استاندارد حسابداری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


استاندارد حسابداری شماره 4 ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی 8 صفحه

استاندارد حسابداری شماره 4 ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 8

حجم فایل: 31 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

استاندارد حسابداری شماره 4

ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

(تجدیدنظر شده 1384)

این استاندارد باید با توجه به ”مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری“مطالعه و
بکار گرفته شود
.


هدف

1 . هدف این استاندارد اطمینان از بکارگیری معیارهای شناخت و مبانی اندازه‌گیری مناسب درمورد ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی و نیز افشای اطلاعات کافی دریادداشتهای توضیحی برای درک بهتر ماهیت، زمان‌بندی و مبلغ آنها توسط استفاده‌کنندگان صورتهای مالی می‌باشد.

دامنه کاربرد

2 . این استاندارد باید توسط کلیه واحدهای تجاری برای حسابداری ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی، به استثنای موارد زیر، بکار رود:

الف. قراردادهایی که بهموجب آن هیچ یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و

ب . آنچه که مشمول سایر استانداردهای حسابداری است.

5 . این استاندارد، ذخایر را بهعنوان بدهیهایی تعریف کرده است.اصطلاح ”ذخیره“ در مورد اقلامی از قبیل کاهش ارزش داراییها و مطالبات مشکوک‌الوصول نیز بکار می‌رود. این اقلام مبلغ دفتری داراییها را تعدیل می‌کند و مشمول این استاندارد نیست.

تعاریف

7 . اصطلاحات ذیل در این استاندارد با معانی مشخص زیر بکار رفته است :

  • ذخیره : نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توأم با ابهام نسبتاً قابل توجه است.
  • بدهی : عبارت از تعهد انتقال منافع اقتصادی توسط واحد تجاری، ناشیاز معاملات یا سایر رویدادهای گذشته است.
  • بدهی احتمالی :

تعهدی فعلی است که از رویدادهای گذشته ناشی می‌شود اما بدلایل زیر شناسایی نمی‌شود:

1 . خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل نیست.

2 . مبلغ تعهد را نمی‌توان با قابلیت اتکای کافی اندازه‌گیری کرد.

  • دارایی احتمالی : یک دارایی غیرقطعی است که از رویدادهای گذشته ناشی می‌شود و وجود آن تنها از طریق وقوع یا عدم وقوع یک یا چند رویداد نامشخص آتی که بطور کامل تحت کنترل واحد تجاری نیست، تأیید خواهد شد.

ذخایر و سایر بدهیها

 

کلمات کلیدی:

استاندارد حسابداری شماره 4;ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی;استاندارد حسابداری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


استاندارد حسابداری شماره 5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه 4 صفحه

استاندارد حسابداری شماره 5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 4

حجم فایل: 25 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

استاندارد حسابداری شماره 5رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

(تجدیدنظر شده 1384)

این استاندارد باید باتوجه به ”مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری“مطالعه و
بکار گرفته شود.

هدف

1 . هدف این استاندارد تعیین الزامات زیر است:

الف . مواردی که صورتهای مالی بابت رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تعدیل می‌شود، و

ب . افشای اطلاعات درباره رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی.

همچنین طبق این استاندارد اگر رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بیانگر نامناسب بودن بکارگیری فرض تداوم فعالیت باشد، واحد تجاری نباید صورتهای مالی خود را برمبنای تداوم فعالیت تهیه کند.

دامنه کاربرد

2 . این استاندارد باید برای گزارشگری مالی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه بکار گرفته شود.

 

کلمات کلیدی:

استاندارد حسابداری شماره 5;رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه;استاندارد حسابداری

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6 گزارش عملكرد مالی‌ 6 صفحه

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6 گزارش عملكرد مالی‌

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 6

حجم فایل: 32 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6

گزارش عملكرد مالی‌

این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ”مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری“مطالعه‌ و
بكار گرفته‌ شود.

مقدمـه‌

1 . هدف‌ این‌ استاندارد ملزم‌ كردن‌ واحدهای‌ تجاری‌ به‌ انعكاس‌ مشخص‌ و بارز برخی‌ عناصر عملكرد مالی‌ است‌ تا به‌ درك‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ از عملكرد مالی‌ واحد تجاری‌ طی‌ یك‌ دوره‌ كمك‌ كند و مبنایی‌ جهت‌ ارزیابی‌ عملكرد مالی‌ و جریانهای‌ نقدی‌ آتی‌ برای‌ آنها فراهم‌آورد.

تعاریف

2 . اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بكار رفته‌ است‌:

  • · عملیات متوقف شده : یك بخش از واحد تجاری است كه واگذار یا بركنار شده یا بهعنوان نگهداری شده برای فروش طبقهبندی شده است، و:

الف . بیانگر یك فعالیت تجاری یا حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است،

ب . قسمتی از یك برنامه هماهنگ برای واگذاری یا بركناری یك فعالیت تجاری یا حوزه جغرافیایی عمده و جداگانه از عملیات است، و یا

ج . یك واحد فرعی است كه صرفاً با قصد فروش مجدد خریداری شده است.

  • عملیات در حال تداوم: كلیه عملیات واحد تجاری بهاستثنای عملیات متوقف شده.
  • اقلام‌ استثنایی‌: اقلامی‌ با اهمیت‌ است‌ كه‌ منشأ آن‌ رویدادها یا معاملاتی‌ می‌باشد كه‌ درچارچوب عملیات در حال تداوم شركت‌ واقع‌ می‌گردد و بهمنظور ارائـه‌ تصویری‌ مطلوب‌، افشای‌ جداگانه‌ آنها، منفرداً یا درصورت تشابه‌ نوع‌، درمجموع‌، بهلحاظ‌ استثنایی‌ بودن‌ ماهیت‌ یا وقوع‌ ضرورت‌ می‌یابد.
  • تعدیلات‌ سنواتی‌: تعدیلاتی‌ با اهمیت‌ است‌ كه‌ به‌ سنوات‌ قبل‌ مربوط‌ می‌شود و از تغییر در رویه‌ حسابداری‌ یا اصلاح‌ اشتباه‌ ناشی‌ می‌گردد.

اجزای‌ عملكرد مالی‌

3 . كلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ باید در صورت‌ سود و زیان‌ یا صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ منعكس‌ شود. درآمدها و هزینه‌ها تنها در مواردی‌ درصورت‌ سود و زیان‌ دوره‌ انعكاس‌ نمی‌یابد كه‌ بهموجب‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ مستقیماً به‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌ منظور می‌شود.

صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌

5 . صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ بهعنوان‌ یك‌ صورت‌ مالی‌ اساسی‌، باید كل‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ دوره‌ را كه‌ قابل‌ انتساب‌ به‌صاحبان‌ سرمایه‌ است‌، به‌ تفكیك‌ اجزای‌ تشكیل‌دهنده‌ آنها نشان‌ دهد.

6 . هدف‌ از تهیه‌ صورت‌ سود و زیان‌ و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌، ارائه‌ كلیه‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ یك‌ دوره‌ مالی‌ می‌باشد. تمركز اصلی‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌ بردرآمدها و هزینه‌های‌ عملیاتی‌ است‌.

8 . صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ باید موارد زیر را به‌ ترتیب‌ نشان‌ دهد:

الف‌ . سود یا زیان‌ خالص‌ دوره‌ طبق‌ صورت‌ سود و زیان‌.

ب‌ . سایر درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ به‌ تفكیك‌.

ج ‌ . تعدیلات‌ سنواتی‌.

11 . موارد مندرج‌ در ردیفهای‌ الف‌ و ب‌ بند 8، سود یا زیان‌ جامع‌ سال‌ را تشكیل‌ می‌دهد. تعدیلات‌ سنواتی‌ (مشتمل‌بر آثار انباشته‌ تغییر در رویه‌های‌ حسابداری‌ و اصلاح‌ اشتباه‌) حسب‌ مورد از سود یا زیان‌ جامع‌ سال‌ كسر یا به‌ آن‌ اضافه‌ می‌شود تا سود یا زیان‌ جامع‌ شناسایی‌ شده‌ در فاصله‌ تاریخ‌ صورتهای‌ مالی‌ دوره‌ قبل‌ و پایان‌ دوره‌ مالی‌ جاری‌ به‌دست‌ آید.

13 . هرگاه‌ اجزای‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ محدود به‌ سود یا زیان‌ خالص‌ دوره‌ و تعدیلات‌ سنواتی‌ باشد، ارائـه‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ ضرورتی‌ ندارد. در چنین‌ حالتی‌ باید در یادداشتی‌ ذیل‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌، عدم‌ لزوم‌ ارائـه‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ افشا شود.

اقلام‌ استثنایی‌

16 . اقلام‌ استثنایی‌ باید در محاسبه‌ سود یا زیان عملیات در حال تداوم منظور شود. مبلغ هرقلم‌ استثنایی‌ (منفرداً یا در صورت‌ تشابه‌ نوع‌، درمجموع‌) باید بهطور جداگانه‌ و ترجیحاً در متن‌ صورت‌ سود و زیان‌ تحت‌ سرفصل‌ درآمد یا هزینه‌ مربوط‌ منعكس‌ گردد . اعماز اینكه‌ انعكاس‌ این‌ اقلام‌ در متن‌ صورت‌ سود و زیان‌ یا در

 

کلمات کلیدی:

استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 6;گزارش عملكرد مالی‌;استاندارد حسابداری‌;حسابداری‌;گزارش عملكرد مالی‌

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل