تحقیق تاریخ استان فارس 10 صفحه

منطقه فارس از قدیمترین مراكز تمدن ایران است، فارس در كتیبه های هخامنشی به صورت پارسه و در یونانی پرسیس كه معرب آن فارس است آمده است فرمت فایل: doc […]