نمونه قرارداد خرید کالا 10 صفحه

نمونه قرارداد خرید کالا فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 10 حجم فایل: 25 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: فایل نمونه قرارداد خرید کالا شامل 10 صفحه می باشد.   […]

نمونه قرارداد استخدامی مسئولین فنی كارگاهها و صنایع غذایی ، آرایشی وبهداشتی 4 صفحه

نمونه قرارداد استخدامی مسئولین فنی كارگاهها وكارخانجات صنایع غذایی ،آرایشی وبهداشتی فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 4 حجم فایل: 15 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: فایل نمونه قرارداد استخدامی […]

نمونه قرارداد مساقات 3 صفحه

نمونه قرارداد مساقات فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 11 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: فایل نمونه قرارداد مساقات شامل 3 صفحه می باشد.   کلمات کلیدی: […]

نمونه قرارداد نمایندگی 5 صفحه

نمونه قرارداد نمایندگی فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 17 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: فایل نمونه قرارداد نمایندگی شامل 5 صفحه می باشد.   کلمات کلیدی: […]

نمونه قرارداد ساعتی پـرسنل 6 صفحه

نمونه قرارداد ساعتی پـرسنل فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 24 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: فایل نمونه قرارداد ساعتی پـرسنل شامل 6 صفحه می باشد.   […]

نمونه قرارداد ترخیص كالا 1 صفحه

نمونه قرارداد ترخیص كالا فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 9 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: فایل نمونه قرارداد ترخیص كالا شامل 1 صفحه می باشد.   […]

نمونه قرارداد پیش فروش 3 صفحه

نمونه قرارداد پیش فروش فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 18 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: فایل نمونه قرارداد پیش فروش شامل 3 صفحه می باشد.   […]

نمونه قرارداد خرید 6 صفحه

نمونه قرارداد خرید فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 15 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: فایل نمونه قرارداد خرید شامل 6 صفحه می باشد.   کلمات کلیدی: […]

نمونه قرارداد پیمان انجام 6 صفحه

نمونه قرارداد پیمان انجام فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 17 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: فایل نمونه قرارداد پیمان انجام شامل 6 صفحه می باشد.   […]

نمونه قرارداد پست مستقیم 5 صفحه

نمونه قرارداد پست مستقیم فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 14 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: فایل نمونه قرارداد پست مستقیم شامل 5 صفحه می باشد.   […]