ترجمه کتاب مدیریت استراتژِیک برایان تریسی 62 صفحه

ترجمه کتاب مدیریت استراتژِیک برایان تریسی

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 62

حجم فایل: 93 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

ترجمه کتاب مدیریت استراتژِیک برایان تریسی
ترجمه تمامی فصول کتاب برایان تریسی

 

کلمات کلیدی:

ترجمه ;کتاب ;مدیریت ;استراتژِیک; برایان تریسی;Brian Tracy;استراتژی;تمام فصول

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


پاورپوینت فصل 13 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر 22 صفحه

پاورپوینت فصل 13 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 75 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پاورپوینت فصل 13 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

 

کلمات کلیدی:

پاورپوینت ;فصل 13 ;مدیریت ;تحول ;الوانی ; دانایی فر;خلاصه کتاب ;اسلاید

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


پاورپوینت فصل 14 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر 14 صفحه

پاورپوینت فصل 14 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 62 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پاورپوینت فصل 14 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

 

کلمات کلیدی:

پاورپوینت ;فصل 14 ;مدیریت;تحول;الوانی ;دانایی فر;خلاصه کتاب;اسلاید

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


پاورپوینت فصل 15 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر 29 صفحه

پاورپوینت فصل 15 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 29

حجم فایل: 98 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پاورپوینت فصل 15 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

 

کلمات کلیدی:

پاورپوینت ;فصل 15 ;مدیریت ;تحول ;الوانی ;دانایی فر;خلاصه کتاب;اسلاید

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


پاورپوینت فصل 16 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر 26 صفحه

پاورپوینت فصل 16 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 26

حجم فایل: 129 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پاورپوینت فصل 16 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

 

کلمات کلیدی:

پاورپوینت ;فصل 16 ;مدیریت ;تحول ;الوانی ; دانایی فر;خلاصه کتاب;مدیریت ;اسلاید

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


پاورپوینت فصل 17 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر 9 صفحه

پاورپوینت فصل 17 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 9

حجم فایل: 63 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پاورپوینت فصل 17 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

 

کلمات کلیدی:

پاورپوینت ;فصل 17;مدیریت ;تحول ;الوانی ; دانایی فر;خلاصه کتاب;مدیریت ;اسلاید

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


مدل سازی توازن خط تولید با رویکرد الگوریتم ژنتیک 16 صفحه

پروپوزال مدل سازی توازن خط تولید با رویکرد الگوریتم ژنتیک

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 16

حجم فایل: 40 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پروپوزال مدل سازی توازن خط تولید با رویکرد الگوریتم ژنتیک

 

کلمات کلیدی:

مدل سازی; توازن خط تولید ;با رویکرد الگوریتم ژنتیک;الگوریتم ژنتیک;مدیریت ;صنعتی;صنایع

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


پاورپوینت فصل 12 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر 17 صفحه

پاورپوینت فصل 12 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 82 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پاورپوینت فصل 12 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

 

کلمات کلیدی:

پاورپوینت ;فصل 12 ;مدیریت ;تحول ;الوانی ; دانایی فر;خلاصه ;کتاب ;اسلاید

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


پاورپوینت فصل چهارم مدیریت تحول الوانی و دانایی فر 16 صفحه

پاورپوینت فصل چهارم مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 16

حجم فایل: 78 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پاورپوینت فصل چهارم مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

 

کلمات کلیدی:

پاورپوینت ;فصل چهارم; مدیریت ;تحول ;الوانی ; دانایی فر;اسلاید ;خلاصه کتاب

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل


پاورپوینت فصل 5 مدیریت تحول الوانی و دانایی فر 12 صفحه

پاورپوینت فصل ۵ مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 12

حجم فایل: 74 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

پاورپوینت فصل ۵ مدیریت تحول الوانی و دانایی فر

 

کلمات کلیدی:

پاورپوینت ;فصل ۵ ;مدیریت ;تحول ;الوانی ;دانایی فر;خلاصه کتاب ;اسلاید

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل