نمونه سوگند نامه كنسولگری 3 صفحه

نمونه سوگند نامه كنسولگری فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 10 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: فایل نمونه سوگند نامه كنسولگری شامل 3 صفحه می باشد.   […]

نمونه قرارداد ساعتی پـرسنل 6 صفحه

نمونه قرارداد ساعتی پـرسنل فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 24 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: فایل نمونه قرارداد ساعتی پـرسنل شامل 6 صفحه می باشد.   […]

نمونه قرارداد ترخیص كالا 1 صفحه

نمونه قرارداد ترخیص كالا فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 9 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: فایل نمونه قرارداد ترخیص كالا شامل 1 صفحه می باشد.   […]

نمونه قرارداد مساقات 3 صفحه

نمونه قرارداد مساقات فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 3 حجم فایل: 11 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: فایل نمونه قرارداد مساقات شامل 3 صفحه می باشد.   کلمات کلیدی: […]

نمونه قرارداد نمایندگی 5 صفحه

نمونه قرارداد نمایندگی فرمت فایل: rar تعداد صفحات: 5 حجم فایل: 17 کیلو بایت قسمتی از محتوای فایل: فایل نمونه قرارداد نمایندگی شامل 5 صفحه می باشد.   کلمات کلیدی: […]